Real Elixir สนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ยากไร้ กว่า 140 ดวงตา ผ่านโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care”

แบรนด์ Real Elixir ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care จัดโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care” คืนความสว่างให้ดวงตาที่มืดหม่น แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กว่า 140 ดวงตา ซึ่ง Real Elixir ได้นำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์…

View More Real Elixir สนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ยากไร้ กว่า 140 ดวงตา ผ่านโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care”