Real Elixir สนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ยากไร้ กว่า 140 ดวงตา ผ่านโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care”

แบรนด์ Real Elixir ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care จัดโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care” คืนความสว่างให้ดวงตาที่มืดหม่น แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กว่า 140 ดวงตา ซึ่ง Real Elixir ได้นำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อดวงตา “Yes Care” สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตา  กว่า 100,000 บาท ในโครงการ “ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมแก่ผู้ยากไร้” ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงพยาบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ https://fb.watch/n7zHv8UYwn/?mibextid=K8Wfd2

และในโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care” ยังได้คุณยุ้ย จีรนันท์ พรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อมอบดวงตาสว่างสดใส เปิดโลกใบใหม่ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

ในโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จากทีมจักษุแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่กว่า 30 คน นำทีมโดย พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ เลขานุการ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาราชวิถี และยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร และ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ของโรงพยาบาลท่าตูม ในการต้อนรับพร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ https://fb.watch/n7zCMww6Gd/?mibextid=K8Wfd2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care เพิ่มเติม : https://realelixir-official.com/yescareofficial 

TAGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *