เอสซีจี ผู้นำธุรกิจยั่งยืนระดับโลก ได้รับการยอมรับจากดัชนีความยั่งยืน ESG Risk Rating ระดับ ESG Industry Top Rated และ MSCI ESG Rating ระดับ AA (Leader)

เอสซีจีได้รับการยอมรับจากดัชนีความยั่งยืนชั้นนำของโลกหรือ ESG Risk Rating เป็น ESG Industry Top Rated ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial Conglomerates) จาก Morningstar Sustainalytics และได้รับ MSCI ESG Rating ระดับ…

View More เอสซีจี ผู้นำธุรกิจยั่งยืนระดับโลก ได้รับการยอมรับจากดัชนีความยั่งยืน ESG Risk Rating ระดับ ESG Industry Top Rated และ MSCI ESG Rating ระดับ AA (Leader)