รวมพลังคนดนตรี ชวนดูคอนเสิร์ตการกุศล “VRU Wind Symphony Charity Concert 2024 : โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่คุณมอบให้”

รวมพลังคนดนตรี ชวนดูคอนเสิร์ตการกุศล “VRU Wind Symphony Charity Concert 2024 : โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่คุณมอบให้”

 “VRU Wind Symphony” ภายใต้สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมพันธมิตร จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการ ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร…

View More รวมพลังคนดนตรี ชวนดูคอนเสิร์ตการกุศล “VRU Wind Symphony Charity Concert 2024 : โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่คุณมอบให้”