บจ.เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ และ บจ.วิสไบโอ ผนึกพลัง ม.เกษตร ดำเนินการโดยคณะวิทย์ฯ ร่วมทัพส่งเสริม สนับสนุน และร่วมศึกษาวิจัย วัตถุดิบสมุนไพรแปรรูป เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 18 พฤกษภาคม 2566 นายณัชพล  สมรักษ์ กรรมการบริษัทเทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด (TIBD) และนายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสไบโอ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)…

View More บจ.เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ และ บจ.วิสไบโอ ผนึกพลัง ม.เกษตร ดำเนินการโดยคณะวิทย์ฯ ร่วมทัพส่งเสริม สนับสนุน และร่วมศึกษาวิจัย วัตถุดิบสมุนไพรแปรรูป เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก