Pet Us โดยโลตัส ร่วมงาน Thailand Grooming Tournament Championship สนับสนุนการพัฒนาช่างตัดขนสุนัขของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากล

Pet Us (เพ็ทอัส) ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงครบวงจรโดยโลตัส นำโดย คุณโชติมา ลาภเวโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการกลุ่มสินค้าอาหารสัตว์ และธุรกิจเพ็ทอัส และ คุณสุขุม เนื่องจันทร์พัฒน์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานชมรมพัฒนาช่างตัดแต่งขนสุนัขแห่งประเทศไทย และพันธมิตรคู่ค้าบริการ…

View More Pet Us โดยโลตัส ร่วมงาน Thailand Grooming Tournament Championship สนับสนุนการพัฒนาช่างตัดขนสุนัขของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากล