7 องค์กรทางการแพทย์ แถลงความร่วมมือโครงการ “หายใจสบาย, ใช้ชีวิตเต็มที่: ผู้ป่วยโรคหืดต้องไม่เสียชีวิต” “Breathe Easy, Live Fully: Towards Zero Asthma Deaths”

7 องค์กรทางการแพทย์ แถลงความร่วมมือโครงการ “หายใจสบาย, ใช้ชีวิตเต็มที่: ผู้ป่วยโรคหืดต้องไม่เสียชีวิต” “Breathe Easy, Live Fully: Towards Zero Asthma Deaths”

สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาคีเปิดตัวโครงการ “หายใจสบาย, ใช้ชีวิตเต็มที่: ผู้ป่วยโรคหืดต้องไม่เสียชีวิต” หรือ “Breathe Easy, Live Fully: Towards Zero Asthma Deaths” เพื่อร่วมมือกันลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหืดให้เหลือน้อยที่สุด โดยคาดหวังให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคหืดในประเทศไทยลดลงเหลือศูนย์ในระยะเวลาสิบปี โดยงานแถลงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7…

View More 7 องค์กรทางการแพทย์ แถลงความร่วมมือโครงการ “หายใจสบาย, ใช้ชีวิตเต็มที่: ผู้ป่วยโรคหืดต้องไม่เสียชีวิต” “Breathe Easy, Live Fully: Towards Zero Asthma Deaths”