“มิราเคิล เทรนนิ่ง” ผนึกกำลัง “Finnext” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาและเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล สู่การต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

คุณธนพนธ์ นันทวรากร ประธานกรรมการ บริษัท มิราเคิล เทรนนิ่ง จำกัด พร้อมด้วย คุณชาตรี ยู่กี่ ผู้บริหารและพัฒนา กระเป๋าดิจิทัล (Finnext) เดินหน้าผนึกกำลังทางธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web 3 ได้สะดวกและง่ายขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของ…

View More “มิราเคิล เทรนนิ่ง” ผนึกกำลัง “Finnext” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาและเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล สู่การต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต