“Microsoft” โชว์ศักยภาพ AI Copilot พร้อมสนับสนุนลูกค้าองค์กร อย่างรอบด้าน ในงาน AI Summit ครั้งแรก

ไมโครซอฟท์จัดงาน AI Summit ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Leading the Era of AI” เพื่อนำเสนอศักยภาพของ AI ที่มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในระดับโลก จนกลายเป็นผู้ช่วยที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับการดำเนินงานให้กับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ และช่วยรับมือความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นรวดเร็วและคาดเดาได้ยาก ด้วยนวัตกรรมโซลูชัน Copilot for Microsoft…

View More “Microsoft” โชว์ศักยภาพ AI Copilot พร้อมสนับสนุนลูกค้าองค์กร อย่างรอบด้าน ในงาน AI Summit ครั้งแรก