“อายิโนะโมะโต๊ะ” ส่งแคมเปญใหม่ ‘Life is Full of Amino Acids #ชีวิตหมุนรอบกรดอะมิโน’ ให้ความรู้คนไทย เข้าใจคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของกรดอะมิโน

อายิโนะโมะโต๊ะ บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านกรดอะมิโนเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจด้านอาหารและและสุขภาพ เปิดตัวแคมเปญ ‘Life is Full of Amino Acids #ชีวิตหมุนรอบกรดอะมิโน’ เพื่อมอบความรู้และสร้างความเข้าใจแก่คนไทยเกี่ยวกับความสำคัญของกรดอะมิโนต่อสุขภาพของมนุษย์ ตลอดจนหน้าที่สำคัญของกรดอะมิโนที่ส่งผลต่อการทำงานของร่างกายในชีวิตประจำวัน โดยแคมเปญนี้สอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจของอายิโนะโมะโต๊ะที่มุ่งสู่การเป็น ‘ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุข (Leading in Creation of Our Well-Being)’…

View More “อายิโนะโมะโต๊ะ” ส่งแคมเปญใหม่ ‘Life is Full of Amino Acids #ชีวิตหมุนรอบกรดอะมิโน’ ให้ความรู้คนไทย เข้าใจคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของกรดอะมิโน