หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จัดงานใหญ่เลื่อนตำแหน่งคุณวุฒิและมอบรางวัลให้แก่สมาชิก ตอกย้ำถึงการเป็นเจ้าแห่งตลาดสมุนไพรไทย อันดับหนึ่งของโลก

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของหมอเส็ง (ไทยแลนด์) ในปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางธุรกิจ และการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ของบริษัทฯและสมาชิกที่ร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ซึ่งจุดแข็งของผลิตภัณฑ์แบรนด์หมอเส็งคือมาตรฐานและคุณภาพที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากตระกูลที่มีบรรพบุรุษเป็นหมอหลวงสู่คุณหมอเส็งผู้มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิทางการแพทย์ที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นเหตุให้องค์กรและสมาชิกเป็นผู้นำแห่งธุรกิจสมุนไพรมามากกว่า 2 ทศวรรษ ส่งผลให้บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้นแบบที่ดีให้หลายองค์กรธุรกิจได้เจริญรอยตาม โดยในปีนี้ บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์)…

View More หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จัดงานใหญ่เลื่อนตำแหน่งคุณวุฒิและมอบรางวัลให้แก่สมาชิก ตอกย้ำถึงการเป็นเจ้าแห่งตลาดสมุนไพรไทย อันดับหนึ่งของโลก