“หมอเดว” ชี้ ภาพรวมคุณธรรมสังคมไทยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีระดับที่น่าเป็นห่วง แนะให้สำรวจคุณธรรมทุกพื้นที่รายจังหวัด ผลักดัน soft power เปลี่ยน Mindset คนในสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ หมอเดว รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้เปิดเผยผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ในปี 2566…

View More “หมอเดว” ชี้ ภาพรวมคุณธรรมสังคมไทยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีระดับที่น่าเป็นห่วง แนะให้สำรวจคุณธรรมทุกพื้นที่รายจังหวัด ผลักดัน soft power เปลี่ยน Mindset คนในสังคม

“ศูนย์คุณธรรม” ชี้ดัชนีคุณธรรมลดลง ๔ เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะช่วงอายุ ๒๕-๔๐ ปี ชวนเครือข่ายทางสังคมร่วมขับเคลื่อนในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

๘  สิงหาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเอส รัชดา เลเชอร์ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม แถลงข่าวจัดงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด…

View More “ศูนย์คุณธรรม” ชี้ดัชนีคุณธรรมลดลง ๔ เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะช่วงอายุ ๒๕-๔๐ ปี ชวนเครือข่ายทางสังคมร่วมขับเคลื่อนในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”