สาธารณสุขชุมชน แสดงพลัง “ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ในงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร…

View More สาธารณสุขชุมชน แสดงพลัง “ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”