OR เปิดตัว CEO คนใหม่ “นายดิษทัต ปันยารชุน” พร้อมแนวคิด “RISE OR” พร้อมทะยานไปสู่การเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ว่า ตนพร้อมสานต่อ วิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”…

View More OR เปิดตัว CEO คนใหม่ “นายดิษทัต ปันยารชุน” พร้อมแนวคิด “RISE OR” พร้อมทะยานไปสู่การเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน