“คุณาลัย” จับมือ “ยูซีโอ เอสดีจี” ร่วมสร้างหมู่บ้านสีเขียวที่ยั่งยืน กับโครงการ น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนสู่เชื้อเพลิงอากาศยาน รายแรกในไทย

บมจ. วิลล่า คุณาลัย-ยูซีโอ เอสดีจี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์เพื่อขจัดปัญหาขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ “น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว Used Cooking Oil (UCO)” ส่งต่อเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel (SAF) กับ ธนโชคน้ำมันพืช(2012) จำกัด และ บีเอสจีเอฟ…

View More “คุณาลัย” จับมือ “ยูซีโอ เอสดีจี” ร่วมสร้างหมู่บ้านสีเขียวที่ยั่งยืน กับโครงการ น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนสู่เชื้อเพลิงอากาศยาน รายแรกในไทย