“คุณาลัย” จับมือ “ยูซีโอ เอสดีจี” ร่วมสร้างหมู่บ้านสีเขียวที่ยั่งยืน กับโครงการ น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนสู่เชื้อเพลิงอากาศยาน รายแรกในไทย

บมจ. วิลล่า คุณาลัย-ยูซีโอ เอสดีจี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์เพื่อขจัดปัญหาขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ “น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว Used Cooking Oil (UCO)” ส่งต่อเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel (SAF) กับ ธนโชคน้ำมันพืช(2012) จำกัด และ บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัทในกลุ่ม บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น นับเป็นหมู่บ้านจัดสรรรายแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567  คุณประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรภายใต้แบรนด์ ‘คุณาลัย’ ต่อยอดการพัฒนาโครงการบ้านสำหรับชีวิตรูปแบบใหม่กับความมุ่งมั่นที่จะ ‘สร้างพื้นที่ สร้างความสุข‘ ให้มีความยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า โดยจับมือกับ บริษัท ยูซีโอ เอสดีจี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดปัญหาขยะที่ย่อยสลายไม่ได้อย่าง “น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว Used Cooking Oil (UCO)” จากครัวเรือนหรือบ้านพักอาศัย ซึ่งหากทิ้งไปตามระบบระบายจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชน โดยจะมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ของสององค์กร เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และ พื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green City, Green Village ร่วมกันผ่านโครงการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร หรือชุมชน ส่งต่อเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel (SAF) กับ บริษัท ธนโชคน้ำมันพืช(2012) จำกัด และ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัทในกลุ่ม บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น  ซึ่งทางคุณาลัยเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกลูกบ้านอย่างแน่นอน

ความร่วมมือกันในครั้งนี้มีความมุ่งหวังให้ผู้อาศัยในชุมชนบ้านจัดสรรเกิดความรู้ ความตระหนักถึงปัญหาของสภาวะการณ์ต่างๆ ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความเข้าใจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับความสำเร็จที่จากความร่วมมือจากชุมชนโดยตรง

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการไปสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และนี่คือการเชื่อมโยงเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่แท้จริง” คุณประวีรัตน์กล่าว

TAGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *